Czy potrzebuję audytu bezpieczeństwa?

Audyt bezpieczeństwa może być realizowany w celu spełnienia pewnych grup wymagań. Co do zasady wymagania te pogrupowane są w trzy obszary:

 • Wymagania prawne – czyli w przepisie prawa zawarta jest jasna i precyzyjna informacja o tym, że dany obszar należy poddawać okresowym audytom;
 • Wymagania klienta – czyli w umowie lub innej formie powiązania dwóch lub więcej organizacji zawarta jest informacja o tym, że dany obszar lub całą organizację należy poddawać okresowym audytom;
 • Wymagania własne organizacji, zwane wewnętrznymi. W tym przypadku organizacja sama określa zarówno cel, zakres jak i obszar poddawany audytom. W tym przypadku wymaganie audytów może wynikać też z wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem.

W zależności od tego, jakim wymaganiom i jakim celom odpowiadać będzie audyt będzie on nazywany audytem wewnętrznym lub zewnętrznym.

Czytaj więcej o klasyfikacji audytu.

Cel audytu

Niezależnie od rodzaju audytu i wymagań, na podstawie których audyt jest prowadzony, za każdym razem warto doprecyzować:

 • Cel audytu – czyli należy osiągnąć;
 • Zakres audytu – co należy audytować;

Cele i zakres audytu - gdzie znaleźć?

Wymagania prawne:

 • Cel i zakres powinien zostać zawarty w przepisie;
 • Najczęściej cel i zakres opisane są w rozporządzeniu;

Wymaganie klienta:

 • Cel i zakres powinien zostać zapisany w umowie;
 • W innych przypadkach podlegać powinien uzgodnieniu;

Wymaganie organizacji:

 • Cel i zakres powinien znaleźć się programie audytów;
 • Organizacja może zlecić audyt w każdym momencie. W tym przypadku cel i zakres audytu powinien znaleźć się we właściwym dla organizacji dokumencie.

Czy potrzebuję audytu bezpieczeństwa?Aby odpowiedzieć na pytanie, czy potrzebuję audytu bezpieczeństwa należy w pierwszej kolejności przeanalizować przepisy prawa, umowy oraz własne regulacje w celu odszukania w nich zapisu o obowiązku realizacji audytu bezpieczeństwa.

Więcej informacji o audycie bezpieczeństwa?

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji o niniejszej stronie, audycie bezpieczeństwa, publikacjach lub naszych usługach zapraszamy do kontaktu.

Udostępnij
Udostępnij
Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.