RODO INFORMACJE PODSTAWOWE

ADMINISTRATOR I KONTAKT

Administratorem danych osobowych jest Always More Morzyńska Monika, ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec która jest wydawcą niniejszego serwisu i właścicielem marki.

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy o kontakt pod adres mail: biuro@projektbezpieczenstwo.pl

CEL PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu prezentacji naszej oferty. Zgodnie z RODO jest to tzw. uzasadniony interes administratora (art 6.1.f.). Ale prosimy się nie obawiać, mimo, że podstawą nie jest ZGODA, mają Państwo możliwość wyrażenia sprzeciwu. Prosimy o zapoznanie się z informacją poniżej (ostatni punkt).

ODBIORCY

Dane osobowe przekazujemy do odbiorców, którymi są firmy informatyczne, obsługujące nasze strony internetowe i pocztę elektroniczną. W wyborze tych firm kierujemy się przede wszystkim bezpieczeństwem i funkcjonalnością. Z każdą z nich posiadamy umowę powierzenia lub inny instrument prawny, w którym określone zostały obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Pozostali odbiorcy to osoby i firmy realizujące dla nas usługi logistyczne i organizacyjne. Mogą się wyjątkowo pojawić inni odbiorcy, ale oni również podlegać będą ocenie z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa przekazanych danych. Wynika to również z wdrożonego w firmie systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001, w którym określiliśmy proces nadzoru nad dostawcami.

CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe przetwarzamy do czasu ustania Państwa zainteresowania naszą ofertą, które wyrażone może być poprzez różne formy. Może to być wysłanie maila, zrezygnowanie z subskrypcji lub w jakiejkolwiek innej formie. Jakakolwiek forma jest dla nas równoznaczna z wyrażeniem sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych osobowych, co skutkować będzie natychmiastowym zaprzestaniem. Wyjątkiem może być przetwarzanie danych w celu spełnienia obowiązków prawnych.

PAŃSTWA PRAWA

Mają Państwo wiele praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Obejmują one:

  • Prawo do dostępu do danych – czyli zobowiązani jesteśmy przekazać Państwu informację, jakie dane, w jakim zakresie przetwarzamy. A w uzasadnionych przypadkach, jeśli dane zostały nam dostarczone przez Państwa, wyślemy kopię danych .
  • Prawo do sprostowania danych – czyli jeśli posiadane przez nas dane są niewłaściwe. Zachęcamy gorąco do natychmiastowej reakcji, jeśli by się tak okazało.
  • Prawo do usunięcia danych – czyli tzw. prawo do bycia zapomnianym. Rozumiemy, że mogą Państwo już nie chcieć otrzymywać informacji. Niezwłocznie usuniemy wysyłając przed tą czynnością informację.
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli decyzji o tym, żeby ograniczyć zakres, sposób i formy przetwarzania.
  • Prawo wyrażenia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu – które powoduje, że nie będziemy danych już dłużej przetwarzać.

Jeśli jakakolwiek informacja opisana powyżej jest dla Państwa niejasna, prosimy o niezwłoczny kontakt i opisanie problemu. Odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe. Przysługuje Państwu również prawo do skargi do organu nadzorczego.

Ta strona używa plików cookie do poprawnego wyświetlania. Więcej w Polityce Prywatności.