Etap przygotowanie: Cel audytu

Cel audytu

Określenie celu audytu jest pierwszym krokiem do jego realizacji. Cel może wynikać z kilku źródeł:

  • Wymagań wewnętrznych organizacji, np. wdrożonych systemów zarządzania, zmiany osoby kierującej, zmian organizacyjnych.
  • Wymagań kontrahentów, np. przed zakupem usług lub produktów.
  • Wymagań prawa powszechnego, np. audyty RODO, systemu dobrych praktyk higienicznych (GHP), czy produkcyjnych (GMP).

Niezależnie od źródła potrzeby, cele audytu mogą być nadal bardzo różne. Może to być:

  • Ocena stopnia zgodności z tzw. kryteriami, czyli zbiorami przepisów, polityk, czy umów.
  • Oceny stopnia wdrożenia systemu, w przypadku nowych systemów czy rozwiązań.

Kluczowym dla spełnienia wymagań opisanych powyżej jest precyzyjne opisanie celu audytu, a wskazane wykonanie analizy metodą SMART lub WARTO.

Przejdź do następnego kroku

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.