Etap I przygotowanie: Inicjacja audytu

Wróć do poprzedniego kroku

Inicjacja audytu

Inicjacja audytu jest pierwszym, formalny określeniem jego zakresu. Zakres powinien realizować wyznaczony cel. Audyt można zainicjować na kilka sposobów, najczęściej spotykane to:

  • Program audytów w organizacji (inicjuje audyty w wyznaczonych terminach);
  • Zlecenie audytu;
  • Umowa o audyt.

Formalne zainicjowanie audytu jest niebywale istotne, gdy zespół audytorów nie będzie pochodził z organizacji. W formalnym dokumencie powinno być zawarte:

  • Zakres audytu – czyli co zostanie poddane ocenie;
  • Inne obszary związane;
  • Wyłączenia z audytu – czyli co nie będzie poddane badaniu.

Przejdź do następnego kroku

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.