Etap I przygotowanie: Planowanie audytu

Wróć do poprzedniego kroku

Planowanie audytu

Planowanie audytu jest kluczowym działaniem dla jego właściwej realizacji. W naszej metodyce dzielimy audyt na dwie główne fazy:

  • Faza I – analiza dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem. W tej fazie również analizujemy dowody (np. zapisy, notatki), które nie wymagają interakcji oraz obecności na miejscu.
  • Faza II – wizje lokalne i wizyty w organizacji. W tej fazie potwierdzamy, czy zaplanowane działania są realizowane w sposób właściwy i zgody z procedurami, instrukcjami i politykami.

Nieformalnie, w etapie audytu (właściwego) wydzielony jest Raport z audytu. Jest to działanie, które nie obejmuje bezpośrednio klienta. Związane jest z wnioskami i rekomendacjami tworzonymi przez zespół audytu.

Właściwe planowanie audytu daje solidne podstawy pod ocenę wykonalności audytu.

Przejdź do następnego kroku

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.