Etap I przygotowanie: Studium wykonalności

Wróć do poprzedniego kroku

Studium wykonalności

Mając podstawowe informacje takie jak cel audytu, zakres audytu oraz plan można przejść do oceny, czy tak pomyślany audyt jest możliwy do realizacji. Ocena obejmuje wiele czynników, między innymi:

  • Kwalifikacje i kompetencje audytorów;
  • Uprawnienia branżowe i inne audytorów (np. dopuszczenia do informacji);
  • Środki finansowe;
  • Czas;
  • Informacje;

Ocena wykonalności, czy studium wykonalności nie musi być dokumentem formalnym. Może to być tylko rozważenie, ale jest konieczne w przygotowaniu audytu bezpieczeństwa.

Przejdź do następnego etapu

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.