Etap II audyt (F1): Planowanie Fazy 2

Wróć do poprzedniego kroku

Przygotowanie fazy 2

Planowanie fazy 2 audytu polega na przygotowaniu harmonogramu spotkań i działań wraz z dodatkowymi informacjami. Dla spotkań są to między innymi:

  • Cele spotkania;
  • Tematyka;
  • Zagadnienia do poruszenia, na podstawę analizy dokumentów.

Poza spotkaniami oraz wizytą w obiekcie w celu oceny stanu faktycznego, audytorzy gromadzą dowody innymi metodami, takimi jak:

  • Obserwacja;
  • Test, w tym testy ochrony;
  • Analiza materiału na miejscu (w szczególności udokumentowane informacje i zapisy).

Faza 2 jest przygotowana w momencie uzgodnienia harmonogramów spotkań oraz po zatwierdzeniu przez audytora wiodącego druków, formularzy wywiadów, list kontrolnych czy planów i scenariuszy dla testów ochrony.

Przejdź do następnego kroku

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.