Etap II Audyt (F1): Pozyskanie i analiza dokumentacji

Wróć do poprzedniego etapu

Pozyskanie i analiza dokumentacji

Każdy system zarządzania bezpieczeństwem lub ochroną współpracuje z innymi systemami lub podsystemami. Istotne jest aby w trakcie audytu pozyskać wszystkie właściwe dokumenty dotyczące audytowanego obszaru oraz mające na niego wpływ. W szczególności należy pozyskać:

  • Dokumentację audytowanego systemu;
  • Dokumentację BHP związaną z aktywnościami i działaniami;
  • Dokumentację związaną z ochroną przed pożarem lub innymi zdarzeniami miejscowymi;
  • Dokumentację dotyczącą przetwarzania danych osobowych (RODO).

Analiza dokumentacji ma na celu ocenę co najmniej:

  • Zgodności z przepisami prawa w badanym obszarze;
  • Identyfikację aktywności i innych działań, związanych z pozostałymi obszarami bezpieczeństwa;

Przejdź do następnego kroku

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.