Etap II audyt (F1): Wnioski i rekomendacje

Wróć do poprzedniego kroku

Wnioski i rekomendacje

Po analizie dokumentacji możliwe jest przygotowanie wstępnych wniosków i rekomendacji dotyczących dokumentacji. Pierwsza grupa to:

  • Niezgodności – związane z opisem niezgodnym z przyjętymi kryteriami (przepisami prawa, normami, standardami czy umowami).
  • Potencjał doskonalenia – związany z możliwością korekty dokumentacji zarówno co do struktury, formy jak i treści, w celu uzyskania większej przejrzystości.

Wnioski i rekomendacje na tym etapie nie są jeszcze ostatecznymi, które pojawić się muszą w raporcie z audytu. Związane jest to z dalszymi działaniami fazy 2, w której pozyskiwane są dodatkowe dowody i informacje.

Przejdź do następnego kroku

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.