Etap II audyt (F2): Wizyty i ustalenia

Wróć do poprzedniego kroku

Wizyty i ustalenia

W trakcie fazy 2 audytu najbardziej istotnymi działaniami jest wizyta w organizacji oraz ustalenia czynione z osobami odpowiedzialnymi za konkretne obszary bezpieczeństwa. W tym momencie realizowana jest najważniejsza część audytu – sprawdzenie w praktyce jak system działa. W ramach wizyt i ustaleń są realizowane:

  • Wizja lokalna na obiekcie z gromadzenie materiału (najczęściej foto lub video);
  • Sprawdzenie sposobu prowadzenia dokumentacji operacyjnej (zapisów i udokumentowanych informacji w formie raportów, list kontrolnych, notatek, książek eksploatacji, rejestrów, etc);
  • Wywiady z osobami odpowiedzialnymi za realizację elementów systemu bezpieczeństwa;
  • Wywiady z innymi osobami.

W tym czasie na podstawie wcześniejszych uzgodnień mogą być prowadzone dodatkowe formy działania, np testy ochrony, obserwacje w tym obserwacje uczestniczące.

Przejdź do następnego kroku

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.