Etap II audyt (F2): Wnioski i rekomendacje

Wróć do poprzedniego kroku

Wnioski i rekomendacje fazy 2

Wnioski i rekomendacje fazy 2 dotyczą spostrzeżeń i ustaleń związanych z realizacją zadań. Mogą być związane z:

  • Realizacją zadań;
  • Wiedzą i kompetencjami osób;
  • Sposobem dokumentowania działań, aktywności i incydentów;
  • Innych, ustalonych w fazie 2 lub potwierdzonych, a wcześniej zanotowanych w fazie 1.

Wnioski i ustalenia fazy 2 są również dowodami do kolejnych ustaleń już na poziomie systemowych rekomendacji i zaleceń.

Przejdź do następnego kroku

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.