Etap II raport: Prezentacja raportu

Wróć do poprzedniego kroku

Prezentacja raportu z audytu

Celem prezentacji raportu z audytu jest przedstawienie i omówienie najważniejszych elementów w systemie bezpieczeństwa. Ważne jest aby przekaz obejmował informację o:

  • Przyjętych kryteriach audytu;
  • Sposobie przeprowadzenia audytu, w tym fazach i metodach;
  • Wnioskach płynących z fazy 1 i fazy 2 audytu;
  • Rekomendacjach dotyczących całego systemu.

Dobrym rozwiązaniem jest wskazanie możliwej kolejności realizacji zaleceń.

Przejdź do następnego etapu

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.