Etap II raport: Rekomendacje systemowe

Wróć do poprzedniego kroku

Rekomendacje systemowe

Wszelkie poprzednie działania związane z oceną systemu bezpieczeństwa mają na celu dostarczenie jak najwięcej informacji do oceny systemu, a następnie wydania rekomendacji dla całego systemu. Istotą audytu jest ocena, czy system bezpieczeństwa jest i będzie skuteczny, a nie tylko czy w dniu realizacji audytu działania były zgodne. Dlatego wiele czasu pochłania opracowanie rekomendacji o charakterze systemowym, czyli takich, które odnoszą się do procesów zarządzania bezpieczeństwem.

Mogą one dotyczyć:

  • Organizacji i struktur, w tym przypisanych zadań;
  • Dokumentacji i jej spójności z pozostałymi rozwiązaniami w organizacji;
  • Wiedzy i szkoleń jako podstaw właściwego działania i reagowania na zagrożenia;
  • Współpracy z organami i instytucjami ale też i organizacjami branżowymi;
  • Innych, mających wpływ na całość systemu zarządzania bezpieczeństwem.

Przejdź do następnego kroku

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.