Etap II raport: Uzgodnienia

Wróć do poprzedniego kroku

Uzgodnienia

Uzgodnienia, mimo że w wielu standardach i normach nie są wyodrębnionym krokiem w audycie, w naszej metodyce uzyskują status odrębnego działania. Jego celem jest:

  • Potwierdzenie prawidłowości wykazanych niezgodności w szczególności z przypisaniem konkretnych przepisów prawnych, regulacji wewnętrznych czy innych kryteriów audytu;
  • Uzgodnień w zakresie ujawnionych obszarów w których można system doskonalić;
  • Wyjaśnienia nieścisłości zapisów z prowadzonych działań audytowych w fazie 1 i 2.
  • Efektem uzgodnień jest „fotografia organizacji”.

Przejdź do następnego kroku

Zobacz też

Strona używa Cookies do usprawnienia komunikacji i wygody. Domyślnie Cookies są wyłączone.