Oferta

Audyt otwarcia (due-dilligence)

Audyt otwarcia jest działaniem oceniającym system zarządzania bezpieczeństwem lub ochroną w trakcie przejęcia zadań po poprzednikach. Pozwala uniknąć odpowiedzialności w tym karnej czy cywilnej za błędy i zaniechania poprzedniej firmy bądź osoby. Ten rodzaj audytu może być wykorzystywany w badaniach due-dilligence.

read more
Audyt zgodności

Audyt zgodności jest najbardziej popularnym audytem. Dotyczy zgodności z wymaganiami zawartymi w wybranym kryterium głównym oraz kryteriami z nim związanymi. Zgodność rozumiana jest jako wypełnienie wymagań bądź osiągnięcie celu .

read more
Audyt bezpieczeństwa

Pełny audyt bezpieczeństwa dostarcza informacji o skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem lub ochroną.
Ocena dotyczy adekwatności stosowanych zabezpieczeń do stwierdzonego poziomu ryzyka, wynikającego z analizy zagrożeń dla obszarów branżowych czy szacowania i oceny ryzyka dla działań korporacyjnych i RODO.

read more
Audyt ubezpieczeniowy

Formalnie pre-audyt ubezpieczeniowy. Wykonywany jest przed objęciem ubezpieczeniem lub przed wznowieniem polisy dla majątku, działania czy osób. Dostarcza informacji o stopniu zgodności systemu z OWU – ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz co ważne, wielu argumentów do rozmów z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych.
Często realizowany jest we współpracy z brokerem ubezpieczeniowym.

read more
Audyt wdrożeniowy

Audyt wdrożeniowy jest działaniem oceniającym jakość wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem lub ochroną. Obejmuje badaniem okres od podjęcia decyzji o wdrożeniu do zaraportowania wdrożenia jako zakończonego. Skupia się przede wszystkim na tym w jaki sposób zaprojektowano system oraz w jaki sposób wprowadzono go do użytkowania, dostarcza również informacji o tym, czy system został wdrożony.  

read more
Audyt zerowy

Audyt zerowy jest nazwą handlową identyfikacji potrzeb klienta w zakresie wdrożenia konkretnego systemu zarządzania bezpieczeństwem lub ochroną. Obejmuje identyfikację stosowanych rozwiązań, które stanowią zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w kryteriach (zbiorach wymagań). Wynikiem audytu jest wskazanie obszarów, które należy uzupełnić, aby uzyskać zgodność.

read more
Ta strona używa plików cookie do poprawnego wyświetlania. Więcej w Polityce Prywatności.