Projekt Bezpieczeństwo

Projekt Bezpieczeństwo to projekt, który poprzez usługi doradcze w obszarze bezpieczeństwa dostarcza rozwiązań, na najwyższym, eksperckim poziomie.

ZAKRES DZIAŁANIA

Działania prowadzone są w oparciu o wypracowane w ciągu ostatnich 20 lat podstawy metodyczne:

 • Metodykę tworzenia systemów zarządzania bezpieczeństwem (2SMS),
 • Metodyką Audytu Bezpieczeństwa (MAB)

I obejmują formy, metody zależne od zidentyfikowanych potrzeb klienta m.in.,:

 • Audyty, które klasyfikujemy na podstawie celu audytu jako audyty zerowe, otwarcia, wdrożeniowe, zgodności, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe. Mogą być realizowane branżowo, czyli w jednym obszarze wymagań np. RODO, BHP, ochrona PPOŻ, bezpieczeństwo fizyczne, ale również jako audyty zintegrowane. W których w ramach jednego działania oceniamy system zarządzania bezpieczeństwem i wzajemne powiązania,
 • Outsourcing usługi zarządzania bezpieczeństwem możliwy do realizacji jako branżowy system np. RODO i funkcja Inspektora Ochrony Danych oraz jako zintegrowany „Interim Safety & Security Manager”, odpowiedzialny za poszukiwanie efektów synergii i ograniczenia kosztów oraz dostarczenie usług zarządzania bezpieczeństwem na najwyższym poziomie,
 • Wdrożenia: systemów zarządzania bezpieczeństwem, zaleceń po audytowych, zaleceń po kontrolach i inspekcjach organów nadzorczych, w tym tworzenie
  i wdrożenie programów doskonalenia, programów naprawczych.,
 • Security Awareness jako kompleksowe programy budowania świadomości realizowane z naszą siostrzaną marką Europejską Akademią Bezpieczeństwa
  i Ochrony,
 • Konsultacje branżowe. Świadczymy konsultacje w formie on-line zarówno dla klientów naszych audytów, outsourcingu i wdrożeń oraz dla zewnętrznych firm wdrożeniowych i audytorskich.

Zespół

Podstawą naszego działania jest zespół. Złożony z doświadczonych managerów, konsultantów i audytorów bezpieczeństwa, którzy dodatkowo ukończyli specjalistyczne ścieżki kształcenia w Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony:

 • ECSSA – Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony, dla audytorów wiodących i audytorów zintegrowanych systemów bezpieczeństwa. Dla audytorów branżowych (bez możliwości pełnienia funkcji audytor wiodący) wymagane są szkolenia z obszaru np., Audytor RODO, dla ochrony danych osobowych lub Audytor Bezpieczeństwa Fizycznego, dla ochrony fizycznej osób i mienia,
 • ECSSM – Certyfikowany Manager Bezpieczeństwa i Ochrony dla usługi „Interim Safety & Security Manager” oraz pozostałych usług wdrożeniowych i konsultingowych,
 • ECBCM – Certyfikowany Manager Zarządzania Ciągłością Działania i Kryzysami dla wszystkich rodzajów usług związanych z zarządzaniem kryzysowym i zarządzaniem ciągłością działania,
 • ECDPO – Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych dla usługi outsourcingu Inspektora Ochrony Danych oraz pozostałych działań wdrożeniowych w obszarze ochrony danych osobowych.
Ta strona używa plików cookie do poprawnego wyświetlania. Więcej w Polityce Prywatności.