Audyt bezpieczeństwa

1

Pełny audyt bezpieczeństwa dostarcza informacji o skuteczności systemu zarzadzania bezpieczeństwem lub ochroną. Elementem studium wykonalności jest ocena stopnia wdrożenia systemu wykonana w ramach audytu bądź dostarczona przez zewnętrzny podmiot.

Ocena dotyczy adekwatności stosowanych zabezpieczeń do stwierdzonego poziomu ryzyka, wynikającego z analizy zagrożeń dla obszarów branżowych czy szacowania i oceny ryzyka dla działań korporacyjnych i RODO.

Cel audytu

Ocena skuteczności wdrożenia systemów zarządzania bezpieczeństwem lub ochroną, w odniesieniu do zagrożeń oraz ryzyk dla organizacji bądź podmiotu ochrony.

Kryteria audytu

Kryteria audytu to zbiory wymagań. Są to przepisy prawa, umowy z kontrahentami, wewnętrzne regulaminy, procedury i inne regulacje.

 • Udokumentowane wyniki szacowania i oceny ryzyka, analizy zagrożeń lub analizy wpływu
  na biznes, wraz ze stwierdzonym poziomem ryzyka (wpływu) akceptowalnego,
 • Plan postępowania z ryzykiem lub strategia bezpieczeństwa lub standard zarządzania bezpieczeństwem wskazujący na powiązanie działań między wynikami analiz, a celami
  dla zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych,
 • Przepisy prawa, w tym Rozporządzenia UE, Ustawy krajowe wraz z aktami wykonawczymi,
 • Normy i standardy np. ISO, BS (standardy brytyjskie wydawane przez BSI), BRC (standardy
  w dziedzinie bezpieczeństwa żywności), GHP (dobre praktyki higieniczne), GMP (dobre praktyki produkcyjne),
 • Umowy i porozumienia w audytowanych obszarach.
 • Regulacje wewnętrzne, w tym regulaminy, procedury, instrukcje.

Zespół audytu

Poniżej przedstawione zostały kompetencje
w zakresie wyszkolenia audytorów. Doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne
zależne są od obszaru badania.

Audytor wiodący

 • ECSSA – Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony
 • Dla systemów, w których elementem
  są procedury o charakterze kryzysowym
  (np. bezpieczeństwo żywności, farmacji, kosmetyków automotive) również elementy ECBCM – Certyfikowanego Managera Zarządzania Ciągłością Działania
  i Kryzysami.
 • Nie mniej niż 50 wykonanych audytów bezpieczeństwa
 • Nie mniej niż 5 wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem i/lub ochroną
 • Kompetencje w zakresie zarządzania projektami, w tym uznane na podstawie zewnętrznych certyfikatów np. PRINCE2.

Audytorzy obszaru

Nie mniej niż szkolenie z obszaru branżowego
w Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony np.:

 • Audytor RODO – dla obszaru ochrony danych osobowych,
 • Audytor Bezpieczeństwa Fizycznego –
  dla obszaru ochrony fizycznej osób i mienia oraz bezpieczeństwa fizycznego obiektów,
 • Nie mniej niż 15 wykonanych audytów bezpieczeństwa,
 • Nie mniej niż 3 wdrożenia lub udział w nich.

Eksperci techniczni

W sytuacjach, w których niezbędna jest wiedza z wąskiej specjalizacji, a wymagana jest ocena wysokiej klasy specjalisty powoływany jest ekspert techniczny. Jego zadaniem jest ocena dowodów z audytu.

Nasze wybrane realizacje

Jeśli są Państwo zainteresowani audytem, zapraszamy do kontaktu!

Ta strona używa plików cookie do poprawnego wyświetlania. Więcej w Polityce Prywatności.