Audyt otwarcia (due-dilligence)

2

Audyt otwarcia jest działaniem oceniającym system zarządzania bezpieczeństwem lub ochroną w trakcie przejęcia zadań po poprzednikach. Pozwala uniknąć odpowiedzialności w tym karnej czy cywilnej za błędy i zaniechania poprzedniej firmy bądź osoby. 

Raport wskazuje nie tylko niezgodności i zaniechania, ale poprzez właściwy dobór kryteriów umożliwia identyfikacje słabych stron rozwiązań i potencjalnych problemów
w modernizacji czy doskonaleniu systemów. 

Ten rodzaj audytu może być wykorzystywany w badaniach due-dilligence w obszarze bezpieczeństwa i wskazać niezbędne inwestycje, które muszą zostać wykonane, aby przejmowana organizacja mogła funkcjonować w sposób niezakłócony, a nowi kierujący nie musieli obawiać odpowiedzialności. 

Cel audytu

Ocena skuteczności i zgodności systemu z wymaganiami, ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji zaniechań i błędów w organizacji bezpieczeństwa wraz
z oszacowaniem potencjalnych skutków.

Kryteria audytu

Kryteria audytu to zbiory wymagań. Są to przepisy prawa, umowy z kontrahentami, wewnętrzne regulaminy, procedury i inne regulacje.

 • Przepisy prawa, w tym Rozporządzenia UE, Ustawy krajowe wraz z aktami wykonawczymi, 
 • Protokoły pokontrolne organów nadzorczych,
 • Normy i standardy np. ISO, BS (standardy brytyjskie wydawane przez BSI), BRC (standardy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności), GHP (dobre praktyki higieniczne), GMP (dobre praktyki produkcyjne),
 • Umowy i porozumienia w audytowanych obszarach,
 • Regulacje wewnętrzne, w tym regulaminy, procedury, instrukcje,
 • Raporty z audytów i kontroli branżowych prowadzonych w organizacji.

Zespół audytu

Poniżej przedstawione zostały kompetencje
w zakresie wyszkolenia audytorów. Doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne
zależne są od obszaru badania.

Audytor wiodący

 • ECSSA – Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony
 • Dla systemów, w których elementem
  są procedury o charakterze kryzysowym
  (np. bezpieczeństwo żywności, farmacji, kosmetyków automotive) również elementy ECBCM – Certyfikowanego Managera Zarządzania Ciągłością Działania
  i Kryzysami.
 • Nie mniej niż 50 wykonanych audytów bezpieczeństwa
 • Nie mniej niż 5 wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem i/lub ochroną
 • Kompetencje w zakresie zarządzania projektami, w tym uznane na podstawie zewnętrznych certyfikatów np. PRINCE2.

Audytorzy obszaru

Nie mniej niż szkolenie z obszaru branżowego
w Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony np.:

 • Audytor RODO – dla obszaru ochrony danych osobowych,
 • Audytor Bezpieczeństwa Fizycznego –
  dla obszaru ochrony fizycznej osób i mienia oraz bezpieczeństwa fizycznego obiektów,
 • Nie mniej niż 15 wykonanych audytów bezpieczeństwa,
 • Nie mniej niż 3 wdrożenia lub udział w nich.

Eksperci techniczni

W sytuacjach, w których niezbędna jest wiedza z wąskiej specjalizacji, a wymagana jest ocena wysokiej klasy specjalisty powoływany jest ekspert techniczny. Jego zadaniem jest ocena dowodów z audytu.

Nasze wybrane realizacje

Jeśli są Państwo zainteresowani audytem, zapraszamy do kontaktu!

Ta strona używa plików cookie do poprawnego wyświetlania. Więcej w Polityce Prywatności.