Audyt zerowy

6

Audyt zerowy jest nazwą handlową identyfikacji potrzeb klienta w zakresie wdrożenia konkretnego systemu zarządzania bezpieczeństwem lub ochroną. Obejmuje identyfikację stosowanych rozwiązań, które stanowią zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami zawartymi w kryteriach (zbiorach wymagań). Wynikiem audytu jest wskazanie obszarów, które należy uzupełnić, aby uzyskać zgodność.

Ważnym aspektem audytu zerowego jest wskazanie krytycznych niezgodności, które mogą prowadzić do katastrofalnych skutków. Takie wskazanie pozwala na przygotowanie harmonogramu wdrożeń.

Cel audytu

Ocena stopnia spełnienia wymagań dla organizacji, które nie posiadają opisanych
i wdrożonych systemów zarządzania.

Kryteria audytu

Kryteria audytu to zbiory wymagań. Są to przepisy prawa, umowy z kontrahentami, wewnętrzne regulaminy, procedury i inne regulacje.

W zależności od obszaru w jakim audyt będzie wykonywany są to:

 • Przepisy prawa, w tym Rozporządzenia UE, Ustawy krajowe wraz z aktami wykonawczymi,
 • Normy i standardy np. ISO, BS (standardy brytyjskie wydawane przez BSI), BRC (standardy
  w dziedzinie bezpieczeństwa żywności), GHP (dobre praktyki higieniczne), GMP (dobre praktyki produkcyjne),
 • Umowy i porozumienia w audytowanych obszarach,
 • Regulacje wewnętrzne, w tym regulaminy, procedury, instrukcje.

Zespół audytu

Poniżej przedstawione zostały kompetencje w zakresie wyszkolenia audytorów. Doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne zależne są od obszaru badania.

Audytor wiodący

 • ECSSA – Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony
 • Nie mniej niż 50 wykonanych audytów bezpieczeństwa
 • Nie mniej niż 5 wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem i/lub ochroną
 • Kompetencje w zakresie zarządzania projektami, w tym uznane na podstawie zewnętrznych certyfikatów np. PRINCE2.

Audytorzy obszaru

Nie mniej niż szkolenie z obszaru branżowego
w Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa
i Ochrony np.:

 • Audytor RODO – dla obszaru ochrony danych osobowych,
 • Audytor Bezpieczeństwa Fizycznego
  – dla obszaru ochrony fizycznej osób
  i mienia oraz bezpieczeństwa fizycznego obiektów,
 • Nie mniej niż 15 wykonanych audytów bezpieczeństwa,
 • Nie mniej niż 3 wdrożenia lub udział w nich.

Eksperci techniczni

W sytuacjach, w których niezbędna jest wiedza z wąskiej specjalizacji, a wymagana jest ocena wysokiej klasy specjalisty powoływany jest ekspert techniczny. Jego zadaniem jest ocena dowodów z audytu.

Nasze wybrane realizacje

Jeśli są Państwo zainteresowani audytem, zapraszamy do kontaktu!

Ta strona używa plików cookie do poprawnego wyświetlania. Więcej w Polityce Prywatności.