Audyt zgodności

Audyt zgodności jest najbardziej popularnym audytem. Dotyczy zgodności z wymaganiami zawartymi w wybranym kryterium głównym oraz kryteriami z nim związanymi. Zgodność rozumiana jest jako wypełnienie wymagań (w przypadku wymagań o charakterze instrukcyjnym) bądź osiągnięcie celu (dla wymagań, które nie wskazują, w jaki sposób osiągnąć zamierzony efekt).

Cel audytu

Ocena zgodności wdrożonego systemu i realizowanych działań ze wskazanym kryterium (zbiorem wymagań).

Kryteria audytu

Kryteria audytu to zbiory wymagań. Są to przepisy prawa, umowy z kontrahentami, wewnętrzne regulaminy, procedury i inne regulacje.

 • Przepisy prawa, w tym Rozporządzenia UE, Ustawy krajowe wraz z aktami wykonawczymi, 
 • Normy i standardy np. ISO, BS (standardy brytyjskie wydawane przez BSI), BRC (standardy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności), GHP (dobre praktyki higieniczne), GMP (dobre praktyki produkcyjne),
 • Umowy i porozumienia w audytowanych obszarach,
 • Regulacje wewnętrzne, w tym regulaminy, procedury, instrukcje.

Zespół audytu

Poniżej przedstawione zostały kompetencje
w zakresie wyszkolenia audytorów. Doświadczenie oraz przygotowanie merytoryczne
zależne są od obszaru badania.

Audytor wiodący

 • ECSSA – Certyfikowany Audytor Bezpieczeństwa i Ochrony
 • Dla systemów, w których elementem
  są procedury o charakterze kryzysowym
  (np. bezpieczeństwo żywności, farmacji, kosmetyków automotive) również elementy ECBCM – Certyfikowanego Managera Zarządzania Ciągłością Działania
  i Kryzysami.
 • Nie mniej niż 50 wykonanych audytów bezpieczeństwa
 • Nie mniej niż 5 wdrożonych systemów zarządzania bezpieczeństwem i/lub ochroną
 • Kompetencje w zakresie zarządzania projektami, w tym uznane na podstawie zewnętrznych certyfikatów np. PRINCE2.

Audytorzy obszaru

Nie mniej niż szkolenie z obszaru branżowego
w Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony np.:

 • Audytor RODO – dla obszaru ochrony danych osobowych,
 • Audytor Bezpieczeństwa Fizycznego –
  dla obszaru ochrony fizycznej osób i mienia oraz bezpieczeństwa fizycznego obiektów,
 • Nie mniej niż 15 wykonanych audytów bezpieczeństwa,
 • Nie mniej niż 3 wdrożenia lub udział w nich.

Eksperci techniczni

W sytuacjach, w których niezbędna jest wiedza z wąskiej specjalizacji, a wymagana jest ocena wysokiej klasy specjalisty powoływany jest ekspert techniczny. Jego zadaniem jest ocena dowodów z audytu.

Nasze wybrane realizacje

Jeśli są Państwo zainteresowani audytem, zapraszamy do kontaktu!

Ta strona używa plików cookie do poprawnego wyświetlania. Więcej w Polityce Prywatności.