Audyt bezpieczeństwa z elementami CPTEDAudyt bezpieczeństwa fizycznego

cpted
KLIENT:Jedno z największych osiedli mieszkaniowych w Polsce, graniczące z innymi osiedlami, oraz lasem i polami (nieużytki).
  • Kraj/region: Polska
  • Zasięg działania: Polska
O AUDYCIE:
Data:2016
Typ audytu:bezpieczeństwa
Branża:mieszkaniowa (osiedle)

Kryteria audytu: główne

  • Ustawa o ochronie osób i mienia,
  • Ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Kryteria audytu: dodatkowe

  • CPTED – Crime Prevention Trough Environment Design (security
    by design) koncepcja zarządzania bezpieczeństwem poprzez kształtowanie przestrzeni (poradnik WSPOL),
  • Przepisy prawa wykroczeń i karnego,
  • Przepisy prawa o ochronie przeciwpożarowej.

zadanie

Audyt obejmował ocenę stanu bezpieczeństwa rozległego osiedla mieszkaniowego, z ograniczonymi elementami zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych (płotów i ogrodzeń). Celem audytu była identyfikacja możliwości rozwoju systemu zarządzania bezpieczeństwem, ujmującego też kwestie dostępności obiektu i przestrzegania przepisów Prawa o ruchu drogowym.

realizacja

W trakcie audytu odbyło się kilka wizyt na obiekcie, z identyfikacją możliwości wykorzystania zieleni i innych elementów infrastruktury do celów zabezpieczenia. Ujawniono zagrożenia odzwierzęce, wynikające z bliskości pól
i lasów. Oprócz niszczenia terenu wskazano na zagrożenie wystąpienia chorób odzwierzęcych lub kontaktu
fizycznego ze zwierzętami, szczególnie w sytuacji, w której dzika zwierzyna może przenikać na teren osiedla.

efekt

W raporcie z audytu zaproponowano rozwiązania oparte o koncepcję kształtowania przestrzeni bezpiecznej. Ważnym elementem w rekomendacjach było właściwe utrzymanie zieleni na terenie obiektu (koronowanie, przycinki, szczególnie drzew kruchych w okolicy ciągów pieszych, placów zabaw) oraz uzupełnienie o nasadzenia roślin
o charakterze ochronnym i obronnym. Zwrócono też uwagę na kwestie związane z utrzymaniem czystości, szczególnie w rejonie śmietników.

Po zakończeniu audytu realizowano działania poaduytowe polegające na konsultacjach w zakresie nasadzeń, ograniczania punktów styku i utrzymania terenu w sposób umożliwiający niezakłóconą obserwację przez systemy telewizji przemysłowej (CCTV).

Potrzebują Państwo podobnego audytu? Zapraszamy do kontaktu

Ta strona używa plików cookie do poprawnego wyświetlania. Więcej w Polityce Prywatności.