Audyt otwarcia w sieci handlowejAudyt bezpieczeństwa fizycznego

otwarcia_m
KLIENT:Firma ochrony przejmująca usługi ochrony osób i mienia galerii handlowych, w pięciu lokalizacjach w całej Polsce. Opis odnosi się do całości realizacji, bez podziału na lokalizacje.
  • Kraj/region: Polska
  • Zasięg działania: Polska
O AUDYCIE:
Data:2018
Typ audytu:otwarcia
Branża:ochrona / obiekty handlowe

Kryteria audytu: główne

  • Ustawa o ochronie osób i mienia.

Kryteria audytu: dodatkowe

  • Ustawa o ochronie ppoż (w ramach działań w zakresie ochrony przeciwpożarowej),
  • Ustawa Prawo Budowlane,
  • RODO i przepisy o ochronie danych osobowych.

zadanie

Audyt miał na celu zidentyfikować dwa obszary:

  • Obszary, w których możliwe jest wprowadzenie nowych rozwiązań, w zakresie prowadzenia ochrony obiektu, raportowania, współpracy z innymi obszarami bezpieczeństwa,
  • Obszary, w których występują niedociągnięcia i zaniechania ze strony firmy kończącej realizację usług,
    tak aby w możliwie precyzyjny sposób wykonać protokolarne przekazanie obiektu.

realizacja

W trakcie audytu zrealizowane zostały wszystkie fazy audytu zgodnie z Metodyką Audytu Bezpieczeństwa.
Po analizie dokumentacji systemowej (faza I) wykonane zostały wizytacje obiektów, w celu sprawdzenia
stopnia wdrożenia systemu ochrony.

Drugim aspektem było zgromadzenie danych do oceny zagrożeń w lokalizacjach.

efekt

W toku audytu stwierdzono różnorodność poziomu ochrony w zależności od lokalizacji. Część obiektów była chroniona w sposób profesjonalny, z pełnym zaangażowaniem pracowników i współpracą ze strony
administratorów obiektów. Drugą częścią były obiekty, na których ochrona była realizowana zwyczajowo,
z dużymi odstępstwami od założeń zawartych w dokumentacji ochronnej.

Zidentyfikowano źródło przyczyn, którym była nadmierna zażyłość personelu ochronnego z osobami po stronie zleceniodawcy. Skutkowało to realizowaniem innych zadań, nie wchodzących w zakres umowy.

Dodatkowo wystawiona została  ocena możliwości wdrożenia nowych środków technicznych w obiektach.

Potrzebują Państwo podobnego audytu? Zapraszamy do kontaktu

Ta strona używa plików cookie do poprawnego wyświetlania. Więcej w Polityce Prywatności.