Audyt procesu analizy ryzykaAudyt BRC7

GRAFIKI - REALIZACJE
Klient:firma sektora ICT, jeden z 4 wiodących dostawców usług w swoim sektorze.
  • Kraj/region: Polska
  • Zasięg działania: Polska (globalny przez produkty)

O audycie

Data:2017
Typ audytu:bezpieczeństwa (systemowy)
Branża:ICT

Kryteria audytu: główne

  • ISO 27005,
  • ISO 27001,

Kryteria audytu: dodatkowe

  • przepisy prawa o ochronie danych,
  • przepisy prawa o tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • przepisy prawa o tajemnicy negocjacji.

zadanie

Ocena procesu szacowania i oceny ryzyka na zgodność z wymaganiami normy i efektywność dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI).

realizacja

Audyt prowadzony był w większości z wykorzystaniem metod zdalnych w tym aktywnych (z interakcją) i pasywnych (bez interakcji). W toku oceny stwierdzono, że proces wykonywany jest w sposób pozorny, a więc etapy są zachowane, jednak źródła informacji o zagrożeniach oraz potencjalnych skutkach nie pochodzą od ekspertów, a od powołanego zespołu. Osoby w zespole nie legitymowały się przygotowaniem zawodowym ani doświadczeniem w badanym obszarze.

efekt

Klient zbudował zespół ekspercko-doradczy oparty o ekspertów dziedzin niezbędnych do dostarczenia informacji osobom wykonującym ocenę ryzyka. Na podstawie tych informacji opracowana została wewnętrzna procedura wykonywania analizy ryzyka, obejmująca aspekty bezpieczeństwa fizycznego i IT, a sam proces został zrealizowany w sposób poprawny.

Potrzebują Państwo podobnego audytu? Zapraszamy do kontaktu

Ta strona używa plików cookie do poprawnego wyświetlania. Więcej w Polityce Prywatności.